കരുനാഗപ്പള്ളി . മുതിർന്നകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും എം സി പി ഐ ( യു ) സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനുമായിരുന്ന എൻ. പരമേശ്വരൻപോറ്റി നിര്യാതനായി.
. ജൂലൈ 3 ന് ഓച്ചിറ ചങ്ങൻ കുളങ്ങരയിലുള്ള വസതിയിലാണ് സംസ്കാരം.

എം സി പി ഐ ( യു )പോളിറ്റ്ബ്യൂറോഅംഗം, നവപഥംമാസികയുടെ പത്രാധിപർ, എഐ കെ എഫ് സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി എന്നിനിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങിയ ഇദ്ദേഹം സി പി എം ഓച്ചിറലോക്കൽകമ്മിറ്റിസെക്രട്ടറി, കരുനാഗപ്പള്ളിഏരിയാകമ്മിറ്റിസെക്രട്ടറി , കൊല്ലംജില്ലാകമ്മിറ്റിയംഗം ,AIKS നേതാവ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഓച്ചിറ സഹകരണസംഘം, കെൽട്രോൺ സഹകരണസംഘം എന്നിവയുടെ പ്രസിഡന്റായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അടിയന്തിരാവസ്ഥക്കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ്ചെയ്തിരുന്നു.

സി പി എമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നയപരവും സംഘടനാപരവുമായ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഉൾപാർട്ടിസമരം നടത്തുന്നതിന് ജില്ലയിലാകെ സ: എം.രാജനോടൊപ്പം നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നു. സി പി എം അതിന്റെ പാർട്ടിപരിപാടിതന്നെ 2000 മാണ്ടിൽ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പൂർണമായി റിവിഷനിസത്തിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തിയപ്പോൾ ഏരിയാസെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പ്രാഥമീക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നുംരാജിവെച്ചുകൊണ്ട് സഖാക്കൾ വി.ബി ചെറിയാൻ, എം.രാജൻ, കെ.പി. വിശ്വവത്സലൻ തുടങ്ങിയവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ബിടിആർ – ഇ.എം.എസ് – എ.കെ.ജി -ജനകീയവേദിക്ക് രൂപംകൊടുത്തു. തുടർന്നു ദേശീയതലത്തിൽതന്നെ ഒരു ശരിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകാനുള്ള ശ്രമമാരംഭിക്കുകയും 2006 ൽ മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇൻഡ്യ( യുണൈറ്റഡ്) രൂപം കൊടുക്കുന്നതിലും നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചു.

പൊതുപ്രവർത്തനരംഗത്ത് കക്ഷി രാഷ്ട്രിയത്തിനതീതമായി വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും ജനങ്ങളുടെയാകെ വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെയാകെ സഖാവായി മാറുന്നതിലും മാതൃകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം.