മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിർവഹിച്ചില്ലെന്ന് വീണ്ടും ഗവർണർ; റബർ സ്റ്റാമ്പ് ആണെന്ന് കരുതരുത്

Advertisement

തിരുവനന്തപുരം:സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമെതിരെ വീണ്ടും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിർവഹിച്ചില്ലെന്ന് ഗവർണർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബില്ലുകളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുതവണ പോലും വന്നില്ല. സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്ഭവനെ ധരിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. ഗവർണർ റബർ സ്റ്റാമ്പ് ആണെന്ന് കരുതരുതെന്നും സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

സർക്കാർ സുപ്രിം കോടതിയിൽ പോകട്ടെ. സുപ്രീം കോടതി വിശുദ്ധപശുവാണ്. കോടതി പറയുന്നത് പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ബംഗാൾ കേസിലെ പരമാർശം തനിക്കുള്ള ഓർമപ്പെടുത്തലായി കരുതുന്നില്ല. മാധ്യമങ്ങളെയും ഗവർണർ വിമർശിച്ചു. മാധ്യമങ്ങൾ സെൻസേഷന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. മാധ്യമ പ്രവർത്തനം പരിഹാസ്യമാക്കിയെന്നും മാധ്യമങ്ങളെ സമ്മർദത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Advertisement