പന്തളം. ഹരിവരാസനം ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പന്തളത്ത് പടുകൂറ്റന്‍ പ്രാര്‍ഥനാ റാലി നടന്നു,വിഡിയോ