സർക്കാർ ഓഫീസിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി പുറം തള്ളാൻ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ജില്ലാ ശിശുസംരക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് സസ്പെൻ ഷൻ

Advertisement

തൃശൂർ:സർക്കാർ ഓഫീസിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി പുറന്തള്ളി മാനസികസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ പ്രാർഥന നടത്തിയെന്ന സംഭവത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ ശിശുസംരക്ഷണ ഓഫീസർ കെ.എ.ബിന്ദുവിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നു. ഓഫീസ് സമയത്തിനുശേഷം ഓഫീസിലെ വൈദിക വിദ്യാർഥിയുടെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർഥന നടത്തിയെന്നാണ് ശിശുസംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഓഫീസ് സമയത്ത് പ്രാർഥന നടത്തിയെന്നതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സമൂഹമാദ്ധ്യമത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് വിവാദമായതും മന്ത്രി വീണജോർജ്ജ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതും.

Advertisement