ജവാൻ റമ്മിന്റെ വില 10 ശതമാനം കൂട്ടണം; ആവശ്യവുമായി ബെവ്‌കോ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചു

Advertisement

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ജവാൻ റമ്മിന്റെ വില വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ബെവ്‌കോയുടെ ശുപാർശ.

സ്പിരിറ്റിന്റെ വില കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജവാൻ റമ്മിന്റെ വില വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നത്. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മദ്യമാണ് ജവാൻ.

ജവാൻ റമ്മിന്റെ വില 10 % കൂട്ടണമെന്നാണ് ബെവ്‌കോ എം ഡി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ ജവാൻ റമ്മിന് 600 രൂപയാണ് വില.സ്പിരിറ്റിന്റെ വില കൂടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് വില വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് ബെവ്‌കോ സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകിയത്.

Advertisement