വേനൽച്ചൂട് പൊള്ളിക്കുന്നോ? നിർബന്ധമായും ഇവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക

വേനൽച്ചൂടിനു കാഠിന്യമേറിത്തുടങ്ങിയതോടെ ഉള്ളുതണുപ്പിക്കാൻ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാനും ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം തേടാനും കഴിക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.

വെള്ളരിക്കയാണ് ആദ്യമായി ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. വെള്ളരിക്കയിൽ 95 ശതമാനവും വെള്ളമാണ്. അതിനാൽ ശരീരത്തിലും ചർമ്മത്തിലും ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. നിർജ്ജലീകരണത്തെ തടയാനും ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും വെള്ളരിക്ക കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. തണ്ണിമത്തനാണ് രണ്ടാമതായി ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. 92% വരെയും ജലാംശം അടങ്ങിയ തണ്ണിമത്തൻ വേനൽക്കാലത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കടുത്ത വേനലിൽ തണ്ണിമത്തൻ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ശരീരത്തിന് പോഷണവും മനസ്സിന് ഉന്മേഷവും നൽകുന്നു. വെള്ളം ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം ചർമ്മത്തിനും ഏറെ നല്ലതാണ്.

സ്ട്രോബെറിയാണ് അടുത്തതായി ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. സ്ട്രോബെറിയിൽ 91% വരെയും ജലാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവയിൽ വിറ്റാമിൻ സിയും ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തൈരാണ് നാലാമതായി ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. 85% വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തൈര് കഴിക്കുന്നതും വേനിലിലെ ചൂടിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇളനീരാണ് അടുത്തതായി ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. പൊട്ടാസ്യം ധാരാളം അടങ്ങിയ ഇളനീർ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാനും നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കും. ഓറഞ്ചാണ് അവസാനമായി ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. വിറ്റാമിൻ സിയും മറ്റ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും അടങ്ങിയ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് ശരീരം തണുപ്പിക്കാനും പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനും ഗുണം ചെയ്യും.

Advertisement