മേയ് 31 ന് ബുധൻ രാശി മാറും,ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം

Advertisement

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം മേയ് 31 ന് ബുധൻ രാശി മാറും. ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനും ബുദ്ധി, വ്യാപാരം എന്നിവയുടെ കാരകനുമായ ബുധന്റെ രാശി മാറ്റം 12 രാശിക്കാരേയും ബാധിക്കും.

ശുക്രൻ നേരത്തെ തന്നെ ഈ രാശിയില്‍ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങള്‍ കൂടിച്ചേരുന്നത് ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം രൂപപ്പെടാൻ കാരണമാകും. ഇത് കൂടാതെ സൂര്യനുമായി ചേർന്ന് ബുദ്ധാദിത്യ യോഗവും രൂപപ്പെടും

ഏകദേശം 12 വർഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇടവ രാശിയില്‍ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗമുണ്ടാകുന്നത്. ശുക്രൻ ഒരു മാസത്തോളം ഒരു രാശിയില്‍ തുടരും. അത് കൊണ്ടുതന്നെ വീണ്ടും അതേ രാശിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സമയമെടുക്കും. ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം പല രാശിക്കാർക്കും ശുഭകരമായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ചില രാശിയില്‍ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇടവത്തിലെ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

മേടം: ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം മേടം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികള്‍ ഈ സമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. ബഹുമാനവും ആദരവും കൂടും. സാമ്ബത്തികമായി അനുഭിവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഈ സമയത്ത് പരിഹരിക്കപ്പെടും. വിവാഹം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ സമയത്ത് നടക്കും. ബിസിനസ്സ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കില്‍ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ്.

കന്നി: ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം കന്നി രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും മാറ്റും. വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങള്‍ ബിസിനസ്സ് രംഗത്ത് പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍‌ ഇത് അതിന് പറ്റിയ നേരമാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുകം ആയ നേരം ആയത് കൊണ്ടുതന്നെ എന്താണോ നിങ്ങള്‍ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ശുഭകരമായി കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കും.

മീനം: ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം കന്നി രാശിക്കാരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പുരോഗതിയില്‍ എത്തിക്കും. ഈ രാശക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. ഏത് മേഖലയിലും ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കരിയറിയില്‍ നിങ്ങള്‍ വിചാരിച്ച ഉയർച്ച ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് അനുകൂലമാകും.

തൊഴില്‍ രംഗത്ത് നേട്ടമുണ്ടാകും. വൈകാതെ തന്നെ നിങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചരുന്ന ആ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ വാർത്ത തേടിയെത്തും. തൊഴില്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് ചേർന്ന തൊഴില്‍ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും

Advertisement