ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കേരളത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച സദാനന്ദസ്വാമികളുടെ ആദ്യ ജീവചരിത്രം

Advertisement

കോട്ടയം. സാധുജനങ്ങൾക്ക്‌ വേണ്ടി വിദ്യാലയങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും സംഘടനകളും വൈദ്യശാലകളും വ്യവസായശാലകളും സ്ഥാപിച്ച സദാനന്ദസ്വാമിയുടെ വിപ്ലവചരിത്രം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി, സുബ്രഹ്മണ്യ ശിവ, ചിറ്റേടത്ത് ശങ്കുപ്പിള്ള, അഴകാനന്ദ സ്വാമികൾ, മഹാപ്രസാദ് ആത്മാനന്ദ സ്വാമികൾ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരെ സംഘടനാരംഗത്തേയ്ക്ക് നയിച്ച വേദഗുരുവിന്റെ ജീവിതകഥ, നൂറുവർഷത്തിന് ശേഷം വെളിച്ചം കാണുകയാണ് ഗവേഷകനും അധ്യാപകനുമായ ഡോ സുരേഷ് മാധവിലൂടെ…
ചെറുകോൽപ്പുഴ ഹിന്ദുമത സമ്മേളനത്തിനും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആയുർവേദ തൊഴിൽ ശാലയ്ക്കും തുടക്കമിട്ട സദാനന്ദസ്വാമികളുടെ നവോത്ഥാന പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രം കൂടി ഈ കൃതി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു.
മറഞ്ഞുകിടന്ന നിരവധി ചരിത്രരേഖകൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്ന് പ്രസാധകര്‍.

വേദഗുരു സദാനന്ദസ്വാമികൾ
(ജീവചരിത്രം )-
ഡോ.സുരേഷ് മാധവ്
വില :450 രൂപ

ഡി സി ബുക്സ് /കറൻറ് ബുക്സ് സ്റ്റാളുകളിൽ ലഭിക്കും

Advertisement