തഴവ വടക്കും മുറി കിഴക്ക് വെട്ടുവിളശ്ശേരിൽ തെക്കതിൽ അനിൽകുമാർ നിര്യാതനായി

Advertisement

ഓച്ചിറ : തഴവ വടക്കും മുറി കിഴക്ക് വെട്ടുവിളശ്ശേരിൽ തെക്കതിൽ അനിൽകുമാർ (53 ) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ. ദീപ. മകൻ. ആദിത്യൻ . സഞ്ചയനം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 7 ന്

Advertisement