അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള വനം വകുപ്പിൻ്റെ ആദ്യസംഘം വയനാട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു

Advertisement

വയനാട്.ഇടുക്കിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള വനം വകുപ്പിൻ്റെ ആദ്യസംഘം വയനാട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. വിക്രം എന്ന കുങ്കിയാനയെയാണ് ആദ്യം
ഇടുക്കിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളെ കൂടി വരും ദിവസങ്ങളിലായി മുത്തങ്ങയിൽ നിന്നും
കൊണ്ടു പോകും. മയക്കുവെടി സംഘം ഉൾപ്പെടെ ഇടുക്കിയിൽ എത്തി ദൗത്യം വിജയമായാൽ അരിക്കൊമ്പനെ കീഴടക്കാൻ കുങ്കിയാനകളെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ധാരണ.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here