കൊടും ചൂടിന് നേരിയ ആശ്വാസം; എട്ട് ജില്ലകളിൽ വേനൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം:
കൊടും വേനലിൽ ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഏപ്രിൽ നാല് വരെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വേനൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തൃശ്ശൂർ വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലാണ് മഴ സാധ്യത. ഏപ്രിൽ നാലിന് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് കോട്ടയത്തും ആലപ്പുഴയിലും മഴ ലഭിച്ചേക്കും. നേരത്തെ ഏപ്രിൽ 5 വരെ 12 ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പായ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൊല്ലം, പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്.

Advertisement