അടുത്ത 5 ദിവസം ചൂട് കനക്കും

അടുത്ത 5 ദിവസം ചൂട് കനക്കും.(2024 മാർച്ച്‌ 13   മുതൽ  17 വരെ )

പാലക്കാട്‌, കൊല്ലം  ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 39 °C വരെയും.പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം   ജില്ലകളിൽ   38°c വരെയും

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 37°c വരെയും.ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ 36°c വരെയും താപനില
(സാധാരണയെക്കാൾ 2 – 4 °C കൂടുതൽ)

ഉയരാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.  

ഉയർന്ന താപനിലയും ഈർപ്പമുള്ള വായുവും കാരണം ഈ ജില്ലകളിൽ,  മലയോര മേഖലകളിലൊഴികെ, അടുത്ത 5  ദിവസം ചൂടും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള അന്തരീക്ഷസ്ഥിതിക്ക്   സാധ്യത.

Advertisement