ആറു ജില്ലകളിലായി11 റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണാനുമതി

Advertisement

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ 11 റെയിൽ വേ മേൽപ്പാലങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണാനുമതി നൽകിയതായി ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ. 6 ജില്ലകളിലായാണ് ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ചെലവിനായി 77.65 കോടിയോളം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 48.38 കോടി രൂപ നേരത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. 34.26 കോടി കൂടി അനുവദിച്ചതോടെയാണ് പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാനാവും

കണ്ണൂർ – കണ്ണപുരം, ചെറുകുന്ന്‌, മുഴുപ്പുലങ്ങാട്‌ ബീച്ച്‌, മുക്കം , തൃശൂർ – വേലക്കുട്ടി/ആറ്റൂർ ഗേറ്റ്‌, ഒല്ലൂർ , കോഴിക്കോട് – വെള്ളയിൽ, കോട്ടയം- കോതനല്ലൂർ , കൊല്ലം – ഇടകുളങ്ങര, പോളയത്തോട്‌ , തിരുവനന്തപുരം- അഴൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മേൽപ്പാലങ്ങൾ ഉയരുക

Advertisement