വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ സമയക്രമത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ മാറ്റം

Advertisement

തിരുവനന്തപുരം.വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ സമയക്രമത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ മാറ്റം. കൊല്ലം, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തുന്ന സമയത്തിലാണ് മാറ്റം. പുതുക്കിയ സമയ പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും രാവിലെ 5.20 ന് കാസർഗോഡേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന വന്ദേ ഭാരത് കൊല്ലത്ത് – 6.08നും, കോട്ടയത്ത്- 7.24 നും, എറണാകുളം ടൗണിൽ – 8.25 നും, തൃശൂരിൽ – 9.30 നും എത്തും വിധമാണ് ക്രമീകരണം. കാസർഗോഡ് നിന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന വന്ദേ ഭാരത് തൃശൂരിൽ വൈകിട്ട് – 6.10നും എറണാകുളം ടൗണിൽ – 7.17 നും കോട്ടയത്ത് – 8.10 നും കൊല്ലത്ത് – 9.30 നും എത്തും വിധം പുന ക്രമീകരിച്ചു. എന്നാൽ മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ സമയത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് സതേൺ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

Advertisement