സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ക്ലാര്‍ക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്,8773 ഒഴിവുകള്‍

Advertisement

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ക്ലാര്‍ക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 : കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പൊതു മേഖലാ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കില്‍ കേരളത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോള്‍ Junior Associate തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയില്‍ മൊത്തം 8773 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 നവംബര്‍ 17 മുതല്‍ 2023 ഡിസംബര്‍ 7 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

SBI Clerk Notification 2023 Latest Notification Details
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ജോലിയുടെ സ്വഭാവംCentral Govt
Recruitment TypeDirect Recruitment
Advt NoAdvertisement No. CRPD/CR/2023-24/27
തസ്തികയുടെ പേര്Junior Associate
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം8773
Job LocationAll Over India
ജോലിയുടെ ശമ്പളംRs.17900-47920/
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിഓണ്‍ലൈന്‍
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി2023 നവംബര്‍ 17
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി2023 ഡിസംബര്‍ 7
ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റ്https://www.sbi.co.in/
Advertisement