സ്കോളർഷിപ്പോടെ ഉപരി പഠനം നടത്താം ജപ്പാനിൽ; അപേക്ഷ അയയ്ക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മേയ് 29

Advertisement

ചെന്നൈ: ജപ്പാനിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്ന് അവിടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക, ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം (മെക്സ്റ്റ്) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 3, 4, 5 വർഷം വീതമുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ 2024 ഏപ്രിലിൽ നിലവിൽ വരും.

അപേക്ഷകൾ തേനാംപെട്ടിലുള്ള ജപ്പാൻ കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. ഇ–മെയിൽ വഴി സ്വീകരിക്കില്ല.

വിവരങ്ങൾക്ക് https://www.chennai.in.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000029.html. അവസാന തീയതി മേയ് 29.

Advertisement