തേവലക്കര മൊട്ടയ്ക്കൽ വടക്കേവീട്ടിൽ റിട്ട. അധ്യാപകൻ പൊന്നപ്പനാചാരി നിര്യാതനായി

തേവലക്കര. റിട്ട. അധ്യാപകൻ മൊട്ടയ്ക്കൽ വടക്കേവീട്ടിൽ പൊന്നപ്പനാചാരി (85) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരചടങ്ങുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക്  ചന്ദ്രാസ് ജംഗ്ഷന് സമീപമുള്ള വസതിയിൽ ‘

Advertisement