കൊല്ലത്ത് പ്രാദേശിക അവധി

കൊല്ലം: കൊല്ലം പൂരദിനമായ 15ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പരിധിയില്‍ ജില്ലകളക്ടര്‍ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുന്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുപരീക്ഷകള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ പരിപാടികള്‍ക്കും അവധി ബാധകമല്ല.

Advertisement