റൂറല്‍ ആശുപത്രികളിലെ ഹൗസ് സര്‍ജന്മാരുടെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി റദ്ദാക്കി

Advertisement

റൂറല്‍ ആശുപത്രികളിലെ ഹൗസ് സര്‍ജന്മാരുടെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി റദ്ദാക്കി. സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റ് നടത്തി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതുവരെ ഉത്തരവ് തുടരും. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി പി.ജി. ഡോക്ടര്‍മാരും ഹൗസ് സര്‍ജന്‍മാരും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് നടപടി. ഹൗസ് സര്‍ജന്‍മാരുടെ ജോലി സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിക്കും. ചര്‍ച്ചയ്ക്കു പിന്നാലെ സമരം ഭാഗികമായി പിന്‍വലിച്ചു.

Advertisement