ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ മാര്‍ക്കറ്റിംങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്

Advertisement

ന്യൂസ് അറ്റ് നെറ്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍ വാര്‍ത്താ പോര്‍ട്ടലില്‍ പരസ്യവിഭാഗത്തിലേക്ക് മാര്‍ക്കറ്റിംങ് എക്സിവ്യൂട്ടീവിനെയും (കൊല്ലം ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് ) സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്രോമോട്ടറേയും വേണം , ആകര്‍ഷകമായ ശമ്പളവും കമ്മീഷനും പ്രവര്‍ത്തന പരിചയം അഭികാമ്യം

send details soon to mail@newsatnet.com

9562243723(whats app)

Advertisement