കേരള ബാങ്കില്‍ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്

Advertisement

കേരള ബാങ്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024: കേരളത്തില്‍ വിവിധ ജില്ലകളിലുള്ള കേരള ബാങ്കുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ – ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ( കേരള ബാങ്ക്) ഇപ്പോള്‍ Confidential Assistant തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ വഴി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 14 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി കേരള പി.എസ്.സിയുടെ വണ്‍ ടൈം പ്രൊഫൈല്‍ വഴി ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ കേരള ബാങ്കില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 നവംബര്‍ 30 മുതല്‍ 2024 ജനുവരി 3 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Kerala Public Service Commission Latest Notification Details
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ – ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ( കേരള ബാങ്ക്)
ജോലിയുടെ സ്വഭാവംKerala Govt
Recruitment TypeDirect Recruitment
കാറ്റഗറി നമ്പര്‍CATEGORY NO. 500/2023
തസ്തികയുടെ പേര്Confidential Assistant
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം14
Job LocationAll Over Kerala
ജോലിയുടെ ശമ്പളംRs.20,280-54,720/-
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിഓണ്‍ലൈന്‍
ഗസറ്റില്‍ വന്ന തീയതി2023 നവംബര്‍ 30
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി2024 ജനുവരി 3
ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റ്https://www.keralapsc.gov.in/
Advertisement