ശാസ്താംകോട്ട വേങ്ങ വെള്ളാവിൽ ശാരദയമ്മ നിര്യാതയായി

ശാസ്താംകോട്ട വേങ്ങ വെള്ളാവിൽ ശാരദയമ്മ (75) നിര്യാതയായി. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 1.30 ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ

Advertisement