സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യവില്‍പ്പന ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും

തിരുവനന്തപുരം.സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യവില്‍പ്പന ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി കേരള വില്‍പന നികുതി നിയമത്തില്‍ നികുതി നിരക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത് സംസ്ഥാന ജി.എസ്.ടി കമ്മീഷണര്‍. ശുപാര്‍ശ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ നികുതി വകുപ്പിലെത്തിയതിൻ്റെ ഇ ഫയല്‍ രേഖകള്‍ പുറത്ത് വന്നു.

വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി ഇളവ് നല്‍കാനുള്ള ശുപാര്‍ശക്ക് വിസമ്മതിച്ച നികുതി വകുപ്പ് കമ്മിഷണർ അവധിയില്‍ പ്രവേശിച്ചയുടനെ എബ്രഹാം റെന്‍ ഐ.ആര്‍.എസിന് അധിക ചുമതല നല്‍കിയാണ് ഇപ്പോള്‍ നീക്കം ശക്തമാക്കിയത്

Advertisement