റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ ജോലി

Advertisement

RBI Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം. Reserve Bank of India (RBI)  ഇപ്പോള്‍ Officers in Grade ‘B’(DR)- General, Officers in Grade ‘B’(DR)- DEPR, Officers in Grade ‘B’(DR)- DSIM  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Officers in Grade ‘B’(DR)- General, Officers in Grade ‘B’(DR)- DEPR, Officers in Grade ‘B’(DR)- DSIM പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 291 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 മേയ് 9  മുതല്‍ 2023 ജൂണ്‍ 9  വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

RBI Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization NameReserve Bank of India (RBI)
Job TypeCentral Govt
Recruitment TypeDirect Recruitment
Advt NoAdvertisement No. 3A /2023-24
Post NameOfficers in Grade ‘B’(DR)- General, Officers in Grade ‘B’(DR)- DEPR, Officers in Grade ‘B’(DR)- DSIM
Total Vacancy291
Job LocationAll Over India
SalaryRs.55,200 -99,750/-
Apply ModeOnline
Application Start9th May 2023
Last date for submission of application9th June 2023
Official websitehttps://www.rbi.org.in/
Advertisement