ആൾ ഇന്ത്യാ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ്,കെ എസ്ആർ ടി സി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയില്‍

Advertisement

കൊച്ചി.ആൾ ഇന്ത്യാ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധത ഉണ്ടെന്നാരോപിച്ച് കെ.എസ്.ആർ ടി സി നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.
റോബിൻ ബസിനെയുൾപ്പെടെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചില വകുപ്പുകൾക്കെതിരെ കെ.എസ്.ആർ ടി സി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 2023 മെയ് മാസം നിലവിൽ വന്ന ഓൾ ഇന്ത്യാ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ,ചട്ടം 6 [2] ,10 [1] എന്നിവ 1988 ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിനെതിരാണ്. അതിനാൽ പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഓൾ ഇന്ത്യാ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ച നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് കെ.എസ്.ആർ ടി സി യുടെ ആവശ്യം.
ദേശസാത്കൃത റൂട്ടിലൂടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് എടുത്ത വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ഇത്തരം പെർമിറ്റിലൂടെ സ്റ്റേജ് കാര്യേജായി ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഗതാഗത കമ്മീഷണർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നിങ്ങനെയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ.

Advertisement