രാഷ്ട്രീയ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലിമിറ്റഡില്‍ ജോലി

Advertisement

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവസരം. രാഷ്ട്രീയ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (RCFL) ഇപ്പോള്‍ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മൊത്തം 158 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 08 ജൂൺ 2024 മുതല്‍ 01 ജൂലൈ 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

RCFL MT Recruitment 2024 Latest Notification Details
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്രാഷ്ട്രീയ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (RCFL)
ജോലിയുടെ സ്വഭാവംCentral Govt
Recruitment TypeDirect Recruitment
Advt NoN/A
തസ്തികയുടെ പേര്മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം158
ജോലി സ്ഥലംAll Over India
ജോലിയുടെ ശമ്പളം40.000-140,000/-
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിഓണ്‍ലൈന്‍
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി08 ജൂൺ 2024
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി01 ജൂലൈ 2024
ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റ്https://www.rcfltd.com/
Advertisement