കേരളത്തില്‍ KIIFCON ല്‍ ജോലി

Advertisement

 കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവസരം. കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് (കിഫ്ബി) ഇപ്പോള്‍ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ട്രെയിനികൾ, ഗ്രാജ്വേറ്റ് ട്രെയിനികൾ, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മൊത്തം 10 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി12 ജൂൺ 2024 മുതല്‍ 25 ജൂൺ 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

KIIFCON Recruitment 2024 Latest Notification Details
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് (കിഫ്ബി)
ജോലിയുടെ സ്വഭാവംState Govt
Recruitment TypeTemporary Recruitment
Advt NoN/A
തസ്തികയുടെ പേര്പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ട്രെയിനികൾ, ഗ്രാജ്വേറ്റ് ട്രെയിനികൾ, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം10
ജോലി സ്ഥലംAll Over Kerala
ജോലിയുടെ ശമ്പളംRs. 20,000- 32,500/-
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിഓണ്‍ലൈന്‍
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി12 ജൂൺ 2024
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി25 ജൂൺ 2024
ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റ്https://cmd.kerala.gov.in/
Advertisement