രാജ്യം സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നുവെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക്

Advertisement

ന്യൂഡെല്‍ഹി.രാജ്യം സാന്പത്തികമായി സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നുവെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക്,പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല .നടപ്പുസാന്പത്തിക വർഷത്തെ രണ്ടാം ധനനയത്തിൽ പലിശ നിരക്ക് മാറ്റാതെ റിസർവ് ബാങ്ക്. റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനമായി തുടരും

വിലക്കയറ്റ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നത് നിരക്ക് കുറയ്ക്കലിന് തടസമായി. ഭവന-വാഹന വായ്പാ പലിശ നിരക്കിലും പ്രതിമാസ തവണകളിലും മാറ്റമുണ്ടായേക്കില്ല. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി റിപ്പോ നിരക്ക് ആറര ശതമാനത്തിൽ തുടരുന്നു. അവസാനം നിരക്ക് മാറ്റിയത് 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ.


ആർബിഐയുടെ 49ാമത് എംപിസി യോഗമാണിത്. ആർ ബി ഐ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ വിപണികൾ ഉണർവിൽ. രാജ്യം സാന്പത്തികമായി സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നു. വിലക്കയറ്റം നേരിടാനുള്ള നടപടികൾ തുടരും. ഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റ ഭീഷണി തുടരുന്നുവെന്ന് ആർബിഐ ഗവർണർ 2025ലെ ജിഡിപി പ്രവചനം 7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.2 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. ചരക്ക് കയറ്റുമതി ഏപ്രിലിൽ ഉയർന്നുവെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക്.

Advertisement