സെബിയില്‍ ജോലി

Advertisement

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ സെബിയില്‍ ജോലി : കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം. സെക്യൂരിറ്റീസ് & എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി) ഇപ്പോള്‍ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മൊത്തം 97 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 11 ജൂൺ 2024 മുതല്‍ 30 ജൂൺ 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

SEBI Recruitment 2024 Latest Notification Details
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്സെക്യൂരിറ്റീസ് & എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി)
ജോലിയുടെ സ്വഭാവംCentral Govt
Recruitment TypeDirect Recruitment
Advt NoN/A
തസ്തികയുടെ പേര്ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ)
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം97
ജോലി സ്ഥലംAll Over India
ജോലിയുടെ ശമ്പളം44500–89150
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിഓണ്‍ലൈന്‍
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി11 ജൂൺ 2024
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി30 ജൂൺ 2024
ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റ്https://www.sebi.gov.in/
Advertisement