ന്യൂഡൽഹി: ട്രെയിനിൽ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആശ്വാസമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ നടപടി.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ‘ബേബി ബർത്ത്’ സംവിധാനം എന്ന ആശയമാണ് ട്രെയിനിൽ നടപ്പാക്കിയത്.

മാതൃദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നോർത്തേൺ റെയിൽവേ സോണിലാണ് ഈ സംവിധാനം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത്. കുഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാൻ ബെൽറ്റ് സംവിധാനത്തോടെയാണ് ബേബി ബർത്ത് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഡൽഹി ഡിവിഷനിലെ, തിരഞ്ഞെടുത്ത ട്രെയിനുകളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേബി ബർത്ത് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. ലക്നൗ മെയിൽ കോച്ചിലാണ് ഈ സംവിധാനം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത്.

ലോവർ ബർത്തിനൊപ്പമാണ് ബേബി ബർത്ത് സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയം ഈ സീറ്റ് മടക്കി വെയ്ക്കാനും സാധിക്കും. 770 മില്ലി മീറ്റർ നീളവും 225 മില്ലി മീറ്റർ വീതിയും 76.2 മില്ലി മീറ്റർ ഉയരവുമാണ് ബേബി ബർത്തിന്റെ അളവുകൾ. പരീക്ഷണം വിജയം കണ്ടാൽ എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും ഈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ആലോചനയിലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here