ശാസ്താംകോട്ട.വേങ്ങ കണ്ണങ്കര വീട്ടിൽ കൊച്ചു നാരായണൻ ആചാരിയുടെ ഭാര്യ സതിയമ്മാൾ (68) നിര്യാതയായി. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ. മക്കൾ.അമ്പിളി,അംബിക