ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് രക്തബന്ധമുള്ളവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരിൽ കൂടുതൽ കേരളം ഒഴികെയുള്ള തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെന്ന് ദേശീയ കുടുംബ ആരോഗ്യ സർവേ.

ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത നാലിൽ ഒന്നു സ്ത്രീകളും രക്തബന്ധമുള്ളവരെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചതെന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മുപ്പതു ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബന്ധമുള്ള പുരുഷന്മാരെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇതിൽതന്നെ പതിനൊന്നു ശതമാനം പേർ രക്തബന്ധമുള്ളവരെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്. പ്രായമുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച്‌ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ബന്ധുക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചവരിൽ കൂടുതൽ. അടുത്ത കാലത്തായി ഈ പ്രവണത കൂടിവരുന്നതായാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് സർവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 28 ശതമാനമാണ് രക്തബന്ധമുള്ളവർക്കിടയിലെ വിവാഹം. കർണാടകയിൽ ഇത് 27 ശതമാനമാണ്. ആന്ധ്രയിൽ 26 ശതമാനവും പുതുച്ചേരിയിൽ 19 ശതമാനവും രക്തബന്ധമുള്ളവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. തെലങ്കാനയിൽ ഇത് 18 ശതമാനമാണ്.

രാജ്യത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതു താരതമ്യേന കുറവാണ്. ലഡാക്കിൽ 16 ശമതാനം, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 15, ഒഡിഷയിൽ 13, കശ്മീരീൽ 12, യുപിയിൽ 10 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൾ.

മുസ്ലിം, ബുദ്ധ കുടുംബങ്ങളിലാണ് രക്തബന്ധമുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം കൂടുതലെന്നു സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.