ന്യൂയോർക്ക്: വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ഒരു മെസേജിംഗ് ആപ്പ് എന്നതിലുപരിയായി മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ, സ്ത്രീ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ആർത്തവചക്രം വാട്സ്ആപ്പിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം.

സ്ത്രീത്വ ശുചിത്വ ബ്രാൻഡായ സിറോണ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പിരീഡ് ട്രാക്കർ പുറത്തിറക്കി. 9718866644 എന്ന നമ്പറിലെ സിറോണ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു “ഹായ്” അയച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പിരീഡുകളെ കുറിച്ച്‌ ഒരു ടാബ് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

“ആർത്തവക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്, അവർക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യാനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനുമുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷവും സമൂഹവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് വഴി ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്‌സസ് നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ AI-യുടെയും അവബോധജന്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ശക്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു,” വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പുമായുള്ള സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച്‌ സിറോണ ഹൈജീൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സഹസ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ദീപ് ബജാജ് പറഞ്ഞു. പിരീഡ് ട്രാക്കിംഗ് ടൂൾ മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് സിറോണ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു – ആർത്തവം ട്രാക്ക് ചെയ്യുക, ഗർഭം ധരിക്കുക, ഗർഭം ഒഴിവാക്കുക. ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ കാലയളവുകളെക്കുറിച്ചും അവസാന കാലയളവിലെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ചാറ്റ്ബോട്ട് ഒരു റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുകയും ഉപയോക്താവിന്റെ ലക്ഷ്യമനുസരിച്ച്‌ റിമൈൻഡറുകളും വരാനിരിക്കുന്ന സൈക്കിൾ തീയതികളും പങ്കിടുകയും ചെയ്യും. വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് പിരീഡ് ട്രാക്കർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു അവബോധജന്യമായ ചാറ്റ്ബോട്ട് ഇന്റർഫേസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് അനുഭവം സുഗമവും ഉപയോക്താവിന് ആകർഷകവുമാക്കുന്നു.

സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ആർത്തവചക്രം വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം,

ന്യൂയോർക്ക്: വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ഒരു മെസേജിംഗ് ആപ്പ് എന്നതിലുപരിയായി മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ, സ്ത്രീ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ആർത്തവചക്രം വാട്സ്ആപ്പിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം.

സ്ത്രീത്വ ശുചിത്വ ബ്രാൻഡായ സിറോണ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പിരീഡ് ട്രാക്കർ പുറത്തിറക്കി. 9718866644 എന്ന നമ്പറിലെ സിറോണ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു “ഹായ്” അയച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പിരീഡുകളെ കുറിച്ച്‌ ഒരു ടാബ് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

“ആർത്തവക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്, അവർക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യാനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനുമുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷവും സമൂഹവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് വഴി ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്‌സസ് നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ AI-യുടെയും അവബോധജന്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ശക്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു,” വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പുമായുള്ള സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച്‌ സിറോണ ഹൈജീൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സഹസ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ദീപ് ബജാജ് പറഞ്ഞു. പിരീഡ് ട്രാക്കിംഗ് ടൂൾ മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് സിറോണ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു – ആർത്തവം ട്രാക്ക് ചെയ്യുക, ഗർഭം ധരിക്കുക, ഗർഭം ഒഴിവാക്കുക. ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ കാലയളവുകളെക്കുറിച്ചും അവസാന കാലയളവിലെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ചാറ്റ്ബോട്ട് ഒരു റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുകയും ഉപയോക്താവിന്റെ ലക്ഷ്യമനുസരിച്ച്‌ റിമൈൻഡറുകളും വരാനിരിക്കുന്ന സൈക്കിൾ തീയതികളും പങ്കിടുകയും ചെയ്യും. വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് പിരീഡ് ട്രാക്കർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു അവബോധജന്യമായ ചാറ്റ്ബോട്ട് ഇന്റർഫേസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് അനുഭവം സുഗമവും ഉപയോക്താവിന് ആകർഷകവുമാക്കുന്നു.