ചെറുപൊയ്ക : ചെറുപൊയ്ക തെമ്പിളിക്കൽ പടിഞ്ഞാറ്റത്തിൽ മുരളീധരൻപിള്ള (56) നിര്യാതനായി . ഭാര്യ :അമ്പിളി.മക്കൾ:മഞ്ജു,അഖിൽ. മരുമകൻ:രാഹുൽ സഞ്ചയനം: ജൂലൈ 3ന് രാവിലെ എട്ടിന്.