തൃക്കുന്നപ്പുഴ വടക്ക് നെടിയതോണ്ടലില്‍ രാജേഷ്‌കുമാര്‍ നിര്യാതനായി

Advertisement

ശൂരനാട് തെക്ക്. തൃക്കുന്നപ്പുഴ വടക്ക് നെടിയതോണ്ടലില്‍ രാജേഷ്‌കുമാര്‍(40)നിര്യാതനായി. ഭാര്യ. അനിതാലക്ഷ്മി. സഞ്ചയനം 24ന്‌

Advertisement