മാനാമ്പുഴ ആലേഖ് നിവാസില്‍ മനോഹരന്‍ നിര്യാതനായി

Advertisement

കുന്നത്തൂര്‍. മാനാമ്പുഴ ആലേഖ് നിവാസില്‍ മനോഹരന്‍(53)നിര്യാതനായി. ഭാര്യ. ബീന. മക്കള്‍.മക്കള്‍. ആലേഖ്,അസ്വിതലക്ഷ്മി. സഞ്ചയനം 22ന് രാവിലെ

Advertisement