മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വനിതകൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ എംഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ മുതൽ 50 ശതമാനം ഇളവ്

Advertisement

മുംബൈ: ഇന്ന് മുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്‍റെ (എംഎസ്ആർടിസി) എല്ലാ ബസുകളിലും വനിതാ യാത്രക്കാർക്ക് 50% ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടർ അറിയിച്ചു. ‘മഹിളാ സമ്മാൻ യോജന’ പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നീട്ടുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇളവ് തുക കോർപ്പറേഷന് തിരികെ നൽകുമെന്നും എംഎസ്ആർടിസി പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.,
മാർച്ച് 9 ന്, 2023-24 ലെ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ധനകാര്യ വകുപ്പ് വഹിക്കുന്ന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്, പൊതുഗതാഗത ബസുകളിൽ എല്ലാ വനിതാ യാത്രക്കാർക്കും 50% ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
എംഎസ്ആർടിസി 15,000-ലധികം ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നു.പ്രതിദിനം 50 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച്, മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ എല്ലാത്തരം എംഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലും 75 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 100% ഇളവും 65 മുതൽ 74 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് 50% ഇളവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു

Advertisement