ന്യൂഡെല്‍ഹി. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് 9.93 ലക്ഷം പേർ യോഗ്യത നേടി.

രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിനി തനിഷ്ക്കയ്ക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക്.ആദ്യ 20 റാങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരുമില്ല.

യോഗ്യത നേടിയവരിൽ പെൺകുട്ടികൾ മുന്നിൽ. ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ 1.3 ലക്ഷം പെൺകുട്ടികൾ അധികമായി യോഗ്യത നേടി. നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. 17.64 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇക്കുറി പരീക്ഷ എഴുതി.