രാജ്യത്ത് അടുത്ത വർഷം മുതൽ 20 ശതമാനം എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ പെട്രോൾ വിതരണം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ 20 ശതമാനം എത്തനോൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ പെട്രോൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മന്ത്രി ഹർദീപ് പുരി പറഞ്ഞു.

എണ്ണ ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം വെട്ടിക്കുറയ്‌ക്കാനും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഇത് ഫലപ്രദമാണ്. 2025 ഓടെ പെട്രോളിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് പെട്രോൾ എഥനോൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്ത് ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവും ഉപയോഗവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ വർഷങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന ഒരു നീണ്ട നടപടികളുടെ ഭാഗമാണ് പ്ലാന്റ്. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (ഐഒസി) 900 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച കമ്പനിയുടെ പാനിപ്പത്ത് റിഫൈനറിക്ക് സമീപമുള്ള പ്ലാന്റ് പ്രതിവർഷം രണ്ട് ലക്ഷം ടൺ വൈക്കോൽ (പരാലി) ഏകദേശം മൂന്ന് കോടി ലിറ്റർ എത്തനോൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. കാർഷിക വിളകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അന്തിമ ഉപയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കർഷകരെ ശാക്തീകരിക്കുകയും അവർക്ക് അധിക വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.