ന്യൂ ഡെൽഹി :
സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിതിന്റെ പേര് ശുപാർശ ചെയ്തു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണയാണ് പിൻഗാമിയുടെ പേര് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ശുപാർശ കൈമാറിയത്. ഈ മാസം 26നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ വിരമിക്കുന്നത്. ഇതോടെ 49ാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി യുയു ലളിത് എത്തും
ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിരമിക്കുന്നതിന് 30 ദിവസം മുമ്പ് പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ എൻ വി രമണ ഇത് വൈകിച്ചു. ഇതോടെ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി എൻ വി രമണയോട് പിൻഗാമിയെ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 
ഇതോടെയാണ് സീനിയോറിറ്റിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലളിതിനെ ശുപാർശ ചെയ്തത്. ഓഗസ്റ്റ് 27ന് പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി യുയു ലളിത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. നവംബർ 5 വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാലാവധിയുണ്ടാകുക.