കൊല്ലം: നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൃത്തിഹീനമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന 10 ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിച്ചു. നിരവധി ഹോട്ടലുകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി പിഴ ഈടാക്കി.
ഭക്ഷ്യവിഷബാധ വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പും, ജില്ലാ ആരോഗ്യ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തിയത്. മത്സ്യ മാംസാദികളും, പച്ചക്കറികളും വേണ്ട തണുപ്പില്ലാതെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും പഴകിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കവറുകളിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടെത്തി, വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിരുന്ന ശീതളപാനിയ വില്പനശാലകൾക്കും പിഴ ചുമഴ്ത്തി.
കാവനാട് ജങ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ഹോട്ടലുകളും ആൽത്തറ മൂട്ടിന് സമീപം പ്രവർത്തിരുന്ന ഒരു ഹോട്ടലും പള്ളിമുക്കിലെ ഒരു ഹോട്ടലും അടപ്പിച്ചതിൽപ്പെടും. വിവിധ ഹോട്ടലുകളിൽ പഴകിയ ചോറ് ഉൾപ്പെടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പഴകിയ ഇറച്ചി, മീൻ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്നിവയും കണ്ടെടുത്തു നശിപ്പിച്ചു.
മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരിഞ്ഞാണ് കോർപ്പറേഷൻ വിവിധ മേഖലകളിൽ റെയ്ഡ് നടന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ, ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചു.