പോരുവഴി : ഇടയ്ക്കാട് മലനട ഫെമിനാ ഭവനത്തിൽ പി.കെ സദാശിവന്റേയും (റിട്ട.കൃഷി വകുപ്പ്) ജി.വിജയമ്മയുടേയും മകൾ ഫെമിന സദാശിവൻ (26) നിര്യാതയായി. സഹോദരൻ:സുജീഷ് സദാശിവൻ.സഞ്ചയനം : ഏപ്രിൽ1 ന് രാവിലെ 8ന്.