കൊല്ലം ജില്ല – കോവിഡ് വ്യാപനം – കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് ;ചുവടേ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here