കൊല്ലം. ജില്ലയില്‍ പത്തുശതമാനത്തിലേറെ പ്രതിവാര രോഗബാധാ ജനസംഖ്യാനിരക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി .