മൈനാഗപ്പള്ളി: കടപ്പ നാട്ടിനഴികത്ത് വീട്ടിൽ അരവിന്ദാക്ഷൻ പിള്ളയുടെ ഭാര്യ സരസ്വതിയമ്മ (74- റിട്ട.ആർ.ഒ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് )നിര്യാതയായി.
മക്കൾ: അനൂപ് അരവിന്ദ്, അജിത് അരവിന്ദ് (മൈനാഗപ്പള്ളി സഹകരണ ബാങ്ക്)
മരുമക്കൾ: ദീപ്തി, റജീന.
സംസ്ക്കാരം തിങ്കൾ രാവിലെ 11ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ.