ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പിഎച്ച്ഡി നേടി

Advertisement

അണ്ണാമലൈ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പി.എച്ച്. ഡി നേടിയ വിനോദ് കുമാർ.കെ. അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ ആണ്. കിഴക്കേ കല്ലട തെക്കേമുറി ശ്രീനിലയത്തിൽ പരേതനായ വി.കെ പിള്ളയുടെയും സരസ്വതി അമ്മയുടെയും മകനാണ്. ഭാര്യ ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര അശ്വതിയിൽ ശുഭ, മകൾ ശീമാട്ടി.

Advertisement