കാരാളി ജംഗ്ഷൻ. തുണ്ടിൽ വീട്ടില്‍ ജോസഫ് ജോണ്‍( 74)നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം ബുധന്‍( 21-9 -2022 )ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. പട്ടകടവ് സെന്റ് ആൻഡ്രൂസ് ദേവാലയത്തില്‍
ഭാര്യ. മാർഗ്രറ്റ്
മക്കൾ. ജാക്സൺ(മനോരമ ന്യൂസ്, കുന്നത്തൂർ)
വിൽസൺ (മൗണ്ട് കാർമ്മൽ സ്ക്കൂൾ, തങ്കശ്ശേരി)
സാംസൺ (മസ്ക്കറ്റ് )

മരുമക്കള്‍. ലൂർദ്ദ് ജാക്സൺ (എയ്ഞ്ചൽ കിഡ്സ് സ്കൂൾ, ശാസ്താംകോട്ട ),വിനീത സാംസൺ (BRC തിരുവല്ല)