പോരുവഴി:ഇടയ്ക്കാട് തെക്ക് പാലത്തുണ്ടിൽ രാജേന്ദ്രന്റെയും ഇന്ദിരയുടെയും മകൻ ആർ.വിഷ്ണു (32) നിര്യാതനായി.സംസ്കാരം നടത്തി.സഹോദരി: വിഷ്ണുപ്രിയ.സഞ്ചയനം ശനി രാവിലെ 8ന്.