തിരുവനന്തപുരം.സംസ്ഥാനതത് ഇന്ന് വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.എല്ലാ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ടാണ്.
ഒഡീഷക്ക്‌ മുകളിലുള്ള ന്യൂനമർദ്ദവും അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദപാത്തിയും അനുബന്ധ കാലവർഷക്കാറ്റുകളുമാണ് മഴയ്ക്ക് കാരണം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തെക്കൻ ജില്ലകളിലും മഴ ശക്തമാകും. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരാനാണ് സാധ്യത. ശക്തമായ കാറ്റിനും ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും
സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ
കടലിൽ പോകുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട്.