തിരുവനന്തപുരം:
കേരളീയരുടെ ഇഷ്ട മദ്യമായ ജവാൻ റമ്മിന്റെ വില വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ബെവ്‌കോ. സർക്കാരിനോടാണ് ബെവ്‌കോ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. റമ്മിന്റെ വില 10 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ശുപാർശ. സ്പിരിറ്റിന്റെ വില കൂടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിലവർധനവ് ബെവ്‌കോ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്
അതേസമയം മദ്യത്തിന് ഇനിയും വില വർധിച്ചാൽ വ്യാജമദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമാകുമെന്ന ആശങ്ക സർക്കാരിനുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ട് ഏൽക്കാത്ത തരത്തിൽ വർധനക്ക് ആനുപാതികമായി നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതും സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്